Rockelstad Slott - Gå till startsidan
Spännande och omfattande historiaKonferens och KickoffBröllop med övernattningFestlokaler och uppläggWeekend och WeekendpaketHyra hus för ert arrangemangPriser och alternativHerrgården och StalletKontaktuppgifter och vägbeskrivning
    

Slottsparken på Rockelstad

Sedan ombyggnaden av slottet blivit färdig år 1905 var det dags att omgestalta slottsparken i harmoni med tegelslottet. Von Rosen gav uppdraget åt Rudolf Abelin, Sveriges kanske förnämsta trädgårdsarkitekt, mest känd för Norrvikens Trädgårdar vid Båstad. Han beslöt anlägga terrasseringar närmast slottet, varvid han utnyttjade den naturliga sluttningen. Slottet omgavs på tre sidor mot sjön av murar av huggen sten, som också tjänade syftet att ge intryck av befästningar, och alltså skulle återknyta till byggnadens borgkaraktär. Vy av parken på Rockelstad från norra slottsterassen
Vy av parken från norra slottsterassen

Detta återkommer sedan i de två grusade rundlarna på var sida om sjösidans torn, där man kan tänka sig att kanoner kunde ha placerats. Dessa terrasseringar i två steg gestaltades som en barockpark, med strängt symmetriska gräspartier och gångar, och med formklippta buskar. Denna inre och ordnade del av parken flöt sedan ut i mer fritt växande ängar och träd, i vilka de uråldriga askarna och ekarna fann sig naturligt tillrätta. Detta var dock inte någon engelsk park, så som man gärna föreställer sig sådana, utan här planterades barrträd för att tillfredsställa grevens smak för det nordiska. Igenom denna halvdager av tunga silvergranar och lärkträd slingrade sig trolliska stigar, en närmast Bauersk stämning. Och längs sjöns otuktade strandlinje välvde sig gigantiska pilträd ut över vattenytan. Det var sinnebilden av en romantisk park vid ett romantiskt slott.

Naturligtvis krävde en park av sådan dignitet en hel stab av drängar som hjälpte trädgårdsmästaren i den dagliga skötseln. Myriader av gjutjärnskrukor skulle vår och höst fraktas fram och tillbaka till orangeriet, som var beläget ett stycke ut på den östra udden. I dessa krukor var planterade palmer och andra exotiska träd.

Idag återstår bara en bråkdel av den forna parken, man kan se rester av de geometriska gräspartierna som omger murarna, annars har planteringarna förvandlats till gräsmattor. Husen ligger numer fria, och parken har öppnats upp mot sjön, som reflekterar in himmelsljuset.

Parkanläggningen runt slottet består förutom tre hektar gräsmatta av fruktträdgård, tennisplan, kägelbana och båthus. Uddarna på var sida om Rockelstadviken ingick under von Rosens tid i parkanläggningen. Den ena av dessa är idag betesmark och fridlyst, för övrigt Sveriges första privata naturskyddsområde, instiftat 1905. På den andra udden huserar Svenska Scoutförbundet med Gilwellstugan. Vid början av 1900- talet hade gården ca 50 anställda, både för att sköta lantbruket och parkanläggningen.

Rudolf Abelin

Rudolf Abelin föddes 1864 och var son till en general. Tanken var säkert att han skulle gå i pappans fotspår. I stället blev det trädgårdsmästaryrket som lockade. Sin första trädgård anlade Rudolf Abelin i Östergötland.

1906 köpte han bondgården Lilla Båstad efter att ha fascinerats av läget mellan Hallandsåsen och havet. Detta blev de välkända Norrvikens Trädgårdar.

Här skapade han stilträdgårdar med inspiration från Europas vackraste trädgårdar. Men eftersom nyttoträdgården också var viktig för Abelin så använde han till exempel äppelträd i stället för olivträd i parken. På 40-talet var den ekonomiska krisen akut och Nordstjernan tog över Norrviken.

Abelin var trädgårdsmästaren som engagerade sig utvecklingen av de svenska trädgårdarna och skrev små böcker i ämnet. Den första, "Den mindre trädgården- en bok för täppan och torpet" kom redan 1902 och vände sig mest till torpare. De följande två vände sig till egnahemsägare. En fjärde bok behandlade herrgårdsträdgården.

Asken Yggdrasil

Det är tradition bland gårdarna att ha vårdträd, och på Rockelstad står vid slottets östra sida den jättelika asken Yggdrasil. Namnet har lånats från vikingarnas mytologi, där Yggdrasil var världsträdet, som bar upp universum, och vid vars rot nornorna vävde människornas livsöden. Trädet är omkring ett tusen år gammalt, och kan alltså ha varit ett sly redan på vikingatiden. Det mäter nästan sju meter i omkrets i brösthöjd och har tre kronor.

Du kan läsa mer om Yggdrasil under rubriken Legender och myter
Asken Yggdrasil på Rockelstad
Asken yggdrasil


 
Stallet
Lantbruket
Parken

Tillbaka
 
English version In English please
 
 
Rockelstad Slott > Herrgården > Slottsparken
649 91 Sparreholm.    Tel: 0157 - 32010.    E-Post: kontakt@rockelstad.se    Sitemap    Last update: 2007-06-28

Rockelstad är certifierade av Krav