Promenad i slottsparken

En av de tillfällen vi själva tycker parken är som vackrast är när löven på träden får höstens färgskala.


En av de tillfällen vi själva tycker parken är som vackrast är när löven på träden får höstens färgskala. Alla olika trädslag som planterades vid 1900-talets början och tidigare ger parken en praktfull rödaktig ton. Vi tänkte förmedla lite av denna höststämning för de som inte har möjligheten att själva gå en promenad i parken just vid denna tid. Bilderna är tagna 11 okt 2010. 

Parken sträcker sig åt alla väderstreck runt slottet med en total storlek på uppskattningsvis 5-6 hektar (till vårt stora gissel när gräset skall klippas). Huvudentrén till slottet är på södersidan medan den norra fasaden vetter mot sjön Båven och drygt 2KM sjöutsikt i Rockelstadfjärden. Parken har vi fått för våra synder som gamle godsherren brukar säga (eftersom det är så mycket jobb att sköta den). Men att detta är ett lite speciellt ställe även jämfört med andra herrgårdar kan säkert många hålla med om.
Portalen framför slottet höstfärger
Slottsportalen närbild vildvin höstlöv
Gula paviljongen blå himmel
Slottsflyglar
Del av slott samt flygel i höstskrud
Gästrumsflygeln höstlöv på marken
Träd med gula löv
Grindstolpar i tegel
Slottet framifrån blå himmel
Östra flygeln del av slott
Östra flygeln reviterat timmerhus med tegeltak
Träd med gröna och gula blad
Träd med gula blad grindstolpar
Gästrumsflygeln slottstorn
Gräsmatta och hus
Gula paviljongen gult trähus
Slottstorn i perspektiv
Äppelträd och slottstorn
Yggdrasil utan löv äppelträd
Tennisbana grusbana stall ridhus
Grusgång gräsmatta
Lusthus smide vitt
Båven och grevinnans udde sjö med vass
Yggdrasil ask
Ek med löv
Slottspark tujjor
Utsikt över Båven sjö vatten
Sjön Båven stenbrygga bastu
Båven portal stenbrygga buxbomshäckar
Stentrappor mot slottet terrasseringar
Bastu vid sjön Båven
Buxbomshäckar sjön Båven
Grusgång runt slottet
Stenmur grusgång tujja slott
Slottet från sjösidan tujja
Grusgång kägelbana
Stensatt båthamn pir.
Tegelslott stenmur
Utsikt över sjön Båven
Brygghuset gräsmatta
Kägelbana
Utsikt båven Rockelstad
Slottsflyglar blå himmel
Gula paviljongen omålad
Sjöbastu vid Båven höstlöv
Höstlöven faller av slottet i bakgrunden