Historia

Rockelstad är en plats där man vandrar genom historien. I slott och flyglar finns rum bevarade från medeltiden till modern tid, och alla stilar finns representerade. Märkvärdiga personer, fantastiska interiörer och lustiga anekdoter är en del av atmosfären.

Detta är berättelsen om Rockelstad, en sörmländsk herrgård och dess ägares öden genom historien. Här kan man läsa om de olika epokerna, om när husen byggdes och något om människorna som bodde här
Många av gårdens byggnader är märkliga och intressanta. Här ges en kort arkitekturhistorisk överblick över slottet, flyglarna och några av interiörerna.
Några av de föremål som finns på slottet förtjänar att nämnas särskilt. Det gäller framförallt saker som funnits här sedan tidigare generationer, och som har en historia att berätta.
Innan Göring blev en av Hitlers hantlangare bodde han ett tag i Sverige. Han arbetade som pilot i Stockholm när han fick uppdraget att flyga Eric von Rosen till Rockelstad. Han träffade då sin blivande fru Carin, grevens svägerska.
Grevinnan på Rockelstad var en av grundarna till Societas Sanctae Birgittae, ett högkyrkligt samfund som vill sprida andlighet i dagens sekulariserade samhälle. På Rockelstad inrättade hon sitt andaktsrum, Birgittakapellet.
Genom åren har ett antal historier med koppling till Rockelstad kommit till vår kännedom, huvudsakligen genom talsägen. Exakta detaljer har varierat med historiens ursprung. Vi har skrivit ner dem och presenterar dem här som "Legender och Myter"
Genom åren har ett antal böcker och skrifter publicerats gällande olika aspekter av Rockelstads Historia, t.ex om flygaren Carl-gustav von Rosen som matbombade i Etiopien
Här har vi samlat en del av de historiska bilder som finns på slottet och dess inredningar
Historiska bilder, hallen på Rockelstad 1920-tal