Herrgårdsblogg

2015-10-21

Asfaltering av infartsvägar

Asfalteringsmaskin

Äntligen har våra infartsvägar fått ny asfalt. Vägarna här ute sköts av gårdarnas och de boendes genmensamma vägförening RUF. I år var det dags att belägga sträckan från väg 53 till Rockelstad. 

Detta var den första sträckan att beläggas med oljegrus i mitten av 1990 talet. Efter ca 20 år var det nu dags igen. Vägen belades delvis för att granarna i allen inte tålde saltet som lades ut på grusvägen för att binda fukt. 

Tyvärr hade våra infarter glömts bort i upphandlingen. Dock hade jag tagit upp detta på flera styrelsemöten i vägföreningen, så det blev att övertyga Masab som gjorde beläggningen att jobba lite extra timmar. Uppfarterna är en ganska ansenlig yta. 

Kvickt som attan kämpande jag och vår hantverkare Zibi med att skära nya gräskanter och därmed markera exakt var beläggningen skulle sluta. Och nu känns det riktigt bra att åka på en i stort sett perfekt infartsväg. Ett litet steg i vårt arbete att snygga till gårdens omgivningar. 

Skribent: Fredrik