Herrgårdsblogg

2009-01-12

Hemsideuppdateringen


Arbetet med att uppdatera hemsidan har pågått sedan mitten av december. Äntligen har vi fått en Engelsk version av hemsidan att ersätta den mycket gamla engelska versionen som inte ens hade samma design (eller innehåll) som den svenska. Mest fokus har där lagts på historia-rubriken eftersom utlänningar troligtvis är mest intresserade av den delen. 

Men det har nog trots allt varit mest arbete med att uppdatera den svenska hemsidan, göra den mer korrekt, rättstavad och lättare att hitta i sökmotorer. Ett antal sidor har tillkommit eller blivit helt ombyggda, t.ex mat-delen under konferenser. Antalet bilder på sidan har nu kommit upp i ca 1000 st, inklusive forstoringsvarianterena av de klickbara bilderna. Gissningsvis har vi totalt sett de senaste åren lagt ner ungefär lika många timmar (1000) på att bygga och uppdatera sidan, om man räknar med denna uppdatering på ca 100 timmar. 

Och det kanske mest spännande är att ha fått sätta sig in i en för mig helt ny diciplin och aspekt gällande Internet, nämligen optimering av hemsidor. Vad som krävs för att hemsidan till att börja med skall vara sökbar, och sedan vad som krävs för att man på sikt skall hamna bättre till i sökresultaten. Nu börjar man förstå vad de olika säljarna från olika internetfirmor pratar om när de sagt att vår sida skulle behöva optimeras. Både jag och mina syskon är "Datornördar" så själva programmeringen och bildhanteringen har ju aldrig varit något problem. Hade man haft tid så kunde man nästan ha funderat på att skicka kunskaperna vidare till andra mindre företag som skulle ha mycket att vinna på att hittas lite bättre.