Herrgårdsblogg

2011-08-08

Skörden 2011

Tröska tröskning

Skörden är nu i full gång, tidigare än vanligt. Nu tröskas vårt KRAV-odlade Vete på gårdens största fält kallat Stora skiftet (ca 29 Hektar). Men det blir inte riktigt så bra som vi hade hoppats. 

Försommaren var alldeles för torr, vilket har gjort vetekärnorna för små. En del låglänta partier har utvintrat, dvs frost och fukt har gjort att det vetet dött, och där växer det endast blommor, eller surkullor som det heter på bondespråk. 

I år har vi odlat Höstvete, Havre och vårkorn. Höstvete är basen i odlingen då det största ekonomiska värdet finns där. Odlingen är Krav-certifierad, vilket gör att vi inte kan spruta ogräsmedel eller lägga på konstgödsel. 

Att vara ekologisk eller biodynamisk innebär att man får lägre skördar (ca 50 - 80%) av normala skördar, vilket för oss innebär ca 2,5 - 4 ton vete per hektar istället för runt 5 som är normalt i våra trakter. 

I gengäld får vi lite mer betalt för vårt vete, förra året ca 3,30 kr/kg istället för 2,20 eller vad de konventionella odlarna nu fick. 

Odlingen av spannmål går ofta inte ihop sig, då vi lejer in för en del moment i odlingen. Våra direkta kostnader för odling är ofta högre än vad vi får för skörden. Så varför odlar vi kan man fråga sig. Jo för att vi får EU-bidrag, och för att att det finns en förhoppning om att spannmålspriset en dag skall gå upp, och att det då är bra att ha åkrarna i bruk. 

Skribent: Fredrik