Konferensanläggningen

En överblick av hur konferensanläggningen är utformad och var husen är belägna i slottsparken. 

Framför slottet finns två lite större och två lite mindre flyglar från sent 1600-tal. Gula paviljongen och Brygghuset vid strandkanten är också en del av anläggningen.
Flygbild visar husens belägenhet i slottsparken på Rockelstad
På klassiskt maner ligger flyglarna på var sida om slottet och inramar herrgårdsanläggningen. Framsidan av slottet är inspirerat av Gripsholm med tunga borgliknande torn på var sida om mittkroppen.
Slottet med svenska flaggor hissade
Slottet har två helt olika fasader där sjösidan är inspirerad av i Italiensk renässans. En märklig tegelbyggnad tycker många. 
Den västra flygeln heter Gästrumsflygeln och har 8 fina sovrum. Detta hus har sedan flera hundra år varit kavaljersflygeln där gäster inkvarterats. Vårt finaste hus med gammal charm som kakelugnar och handmålade tapeter.
Gästrumsflygeln taget från slottstrappan med stockrosor och ljung i förgrunden.
Den Östra (högra) flygeln inhyser kök och matsal samt 6 sovrum och 3 sovloft. Huset är ombyggt efter en brand 1998. Här bodde tidigare tjänstefolk och delar av ägarfamiljen.
Slottet och Östra flygeln i fint kvällsljus och höstfärger
Den Gula paviljongen var tidigare gårdens finstall och vagnslider för körhästar. Här finns idag vår största konferenslokal samt 5 sovrum.
Huset Gula paviljongen i bakgrunden
Brygghuset var tidigare gårdens tvättstuga. Här finns en fin sjönära konferens/festlokal samt kök och 4 sovrum.
Brygghuset är ett rött hus vid sjön. Röda höstfärger på träden
Sjöbastun ligger på en liten udde ute i sjön Båven.
Sjöbastu i kvälls-sol
Kägelbanan byggdes på 1880-talet och är spelbar, men i behov av renovering. Kägelspel är föregångare till Bowling. Inne i huset finns en mindre bar och sittgrupp. En uppskattad aktivitet.
kägelbana kagelbahn from 1880
På gården finns flera matsalar, men vår huvudsakliga middagslokal är i Östra flygeln där den gamla matsalen är ihopbyggd med en glasveranda. 
Matsal med barockskåp och höga paneler, ekgolv och glasveranda
Den trevliga sjöutsikten mot norr ger fina solnedgångar sommartid.
Sjön Båven med badflottet och skog i kvällsljus.
Träbryggan nere vid bastun är en poplär plats på sommaren
Träbryggan med folk
Sjösidan av slottet har terraseringar med stenmurar och stentrappor ned till en ångbåtsbrygga i sjön Båven.
Stentrappor och stenmurar ned till sjön båven
Gå gärna in på vår hyra-hus rubrik för att se interörbilder av de olika husen.