Konferenslokaler

På gården finns fyra konferenslokaler i olika storlek, samt många sällskapsrum att använda som grupprum.


Konferenslokal Gula Paviljongen

I Gula paviljongen finns vår största lokal för maximalt 150 personer. Lokalen har endast fönster mot norr, vilket minimerar solljus och maximerar utsikten över parken och sjön.
Stor konferenslokal med höga fönster och träpaneler
Lokalen möbleras efter önskemål med u-bord (40 platser), skolsittning (90 platser) eller biosittning (150 platser). Runda konferensbord finns också att tillgå (98 platser).
Konferenslokalen med u-bord
Gula paviljongen är en omtyckt och trevlig konferenslokal med fast projektor i taket och ett stort trädäck med sittgrupper utanför.
konferenslokal med konferensgäster i skolsittning samt föredraghållare vid filmduken

Konferensrum Tornbiblioteket

Vi har ett lite annorlunda konferensrum för mindre grupper såsom styrelser och ledningsgrupper (max 13 personer). Tornbiblioteket ritades av arkitekt Ivar Tengbom på 1930-talet, så även de två biblioteksborden på bilden. Stolarna är senare kan man säga.
Konferenslokal med styrelsbord i tornbiblioteket
Tornbiblioteket används som en del av vårt konferenspaket för t.ex. ledningsgrupper. Rummet har fast projektor i taket.
Konferenslokal för ledningsgrupp och styrelse i tornbiblioteket

Konferenslokal Brygghuset

Brygghuset är beläget precis vid strandkanten och har på undervåningen en stor lokal med fönster i alla väderstreck. 
Konferenslokal med u-bord i Brygghuset
Rummet har i grundutförande 9st fasta träbord, men går att möblera med normala konferensbord i skolsittning för upp till 40 personer. Med u-bord ryms 26 personer.
Konferenslokal Brygghuset med skolsittning