Kick off aktiviteter

Disco och fest

Disco och fest

Är man en grupp om runt 25 personer eller fler kan det vara kul att avsluta dagen med fest. Vi har trevliga festlokaler och ljud / ljus som riggas i t.ex Brygghuset.

Nej

Valfri

Valfri

1500 kr + städning danslokal