Kort om slottet

Rockelstad är en plats där man kan känna historiens vingslag. Här är en snabb överblick 


Rockelstad slott är en lite annorlunda byggnad. Slottet är ombyggt och tillbyggt många gånger från 1600 talet och till våra dagar. Enligt gamla kyrkoböcker vet man att det funnits en boplats här åtminstone sedan 1300 talet.
Rockelstad slott med flyglar
Framsidan (gårdssidan) av slottet har Gripsholm som förebild. Den fornnordiska nationalromantiska stilen är förhärskande.
Rockelstad slott i vinterskrud med tujja i förgrunden
 
Sjöläget är acceptabelt med sjön Båven och Rockelstafjärden i norr. Solnedgångarna kan vara mycket vackra runt midsommar.
Flygbild över Rockelstad slott och Båven
Sjösidan är inspirerad av Italiensk renässans med romerska valbågar som knyter ihop mittskeppet med de två fyrkantiga tornen.
Sjösidan av Rockelstad Slott
Slottet har två större flyglar och två mindre. De större är reveterade trähus från sent 1600 tal.
Gästrumsflygeln på Rockelstad Slott
Den ursprungliga byggnaden var en timrad 1,5 plans herrgård i karolinerstil, troligen från 1640 talet. Under 1880 talet byggdes slottet om av dåvarande ägaren Carl Sylvan till en tegelbyggnad med fyra hörntorn.
Rockelstad Slott  efter den av Sylvan företagna ombyggnaden år 1890
Eric von Rosen
Eric von Rosen
År 1899 köpte Carl Gustav von Rosen Rockelstad till sin äldsta son. 

När Örbyhus i uppland blev till salu ändrades planerna, och Rockelstad gick till andra sonen Erik von Rosen. 

Erik var etnograf och upptäcktsresande. Han gifte sig 1905 med Mary Fock. 

Erik gick ur tiden 1948 medan Mary von Rosen bodde på Rockelstad till sin död 1967. Helene och Christer von Post förvärvade gården 1973.
Mary von Rosen
Mary von Rosen
Kring slottet finns en omfattande slottspark med bl.a äppelträdgård och mer eller mindre exotiska träd.
Äppenträdgården på Rockelstad Slott
Portalen med smidesgrindar och slottet i bakgrunden
Under början av 1900-talet lät Eric von Rosen göra omfattande byggnationer, den stora portalen framför slottet tillkom under denna tid, liksom många fina smidesdetaljer. Ombyggnaderna skedde av arkitekterna Hjalmar Andersson samt Ivar Tengbom.
Den gamla slottsmatsalen är en del av det ursprungliga 1600 talshuset, Takmålningarna i barock kallas för grisaille (gråskala) och utfördes till ett bröllop i den skotska Stuart familjen omkring år 1670.
Barockmatsal på Rockelstad med takmålningar i Grisaille och höga paneler
 
Musiksalongen i det runda tornet i anslutning till matsalen.
Musiksalongen. Ett runt tornrum med takmålningar
 
Förmaket är dåtidiens receptionsrum eller vardagsrum och är beläget mellan de 3 sviterna på undervåningen.
Förmaket med öppen spis i marmor och boulle skänk
Förmaket med öppen spis i marmor
Färmaket med tavla på Eric Dahlberg målad av Märta von Post (Hammarskjöld
Förmaket med oljemålning av Eric Dahlberg
Överst i de två runda tornen finns pelarförsedda rum. Birgittakapellet ritades av Ivar Tenbom 1909 medan det Turkiska rummet inreddes när tornen byggdes i slutet av 1800-talet.
Birgittakapellet p Rockelstad
Birgittakapellet
Turkiska rummet på Rockelstad
Turkiska rummet
Vinkällaren är belägen i ett av de gamla 1300-tals valven från det medeltida hus som stod på denna plats före 1640.
Vinkällaren i 1300-tals valv med takmålningar på Rockelstad slott
En fin gammal vinterbild som vi grävt upp ur bildförrådet.
Rockelstad slott  och den stora portalen i vinterskrud