Påverkan av Corona viruset

Hur verksamheten på Rockelstad påverkas 

Besöksnäringen i Sverige och världen är bland de brancher som viruset slår hårdast mot. Vår verksamhet drabbas hårt genom att redan inbokade events ställs in, samt att vår ordinarie säsong som börjar i april-maj troligen inte får några bokningar.

För de privatpersoner och företag som trots Corona önskar genomföra konferenser och bröllop kommer vi även fortsättningsvis kunna genomföra dessa. Även om detta slår ekonomiskt mycket hårt mot oss är vår bedömning just nu att vår ekonomi klarar dessa påfrestningar. Besöksverksamheten är den största delen av vår verksamhet, men gården har också andra verksamheter som lantbruk och permanentbostäder.

Hur redan bokade events som bröllop och konferenser påverkas

Många har hört av sig till oss om att boka om och senarelägga framförallt bröllop. Ingen vet hur länge Corona kommer vara en fara för folksamlingar, även ombokning kan därför vara en chansning. Men med stor sannolikhet kommer livet återgå till ett mer normalt läge inom inte alltför många månader. Vi kommer därför prioritera ombokningar av events som ligger nära i tiden, och acceptera ombokning till lediga helger under hösten 2020. Detta är i mån av plats, och vi kan inte ge några garantier.

Vi kan idag inte göra ombokningar till helger under högsäsong 2021. Vi kan tyvärr inte återbetala förskott, utan endast försöka hitta andra datum.

För er som planerar bröllop nästa år.

Redan bokade helger ligger fast. Har ni ännu inte bokat så fortsätter vår visningsverksamhet på söndagar, då Sverige troligen återgått till någon form av vardag tills nästa år. Vi kommer finnas kvar även 2021. Har ni redan betalat bokningsavgift, men inte önskar behålla er bokning, meddela gärna oss så fort som möjligt.