Påverkan av Corona viruset

Hur verksamheten på Rockelstad påverkas 

Besöksnäringen i Sverige och världen är bland de brancher som viruset slår hårdast mot. Vår verksamhet drabbas hårt genom att redan inbokade bröllop och konferenser ställs in. Uthyrning av våra hus med självhushåll fortsätter dock utan hinder.  

För de privatpersoner och företag som trots Corona önskar genomföra konferenser och bröllop kommer vi även fortsättningsvis kunna genomföra dessa. Även om detta slår ekonomiskt mycket hårt mot oss är vår bedömning just nu att vår ekonomi klarar dessa påfrestningar. Besöksverksamheten är den största delen av vår verksamhet, men gården har också andra verksamheter som lantbruk och permanentbostäder.

Hur redan bokade events som bröllop och konferenser påverkas

Många har hört av sig till oss om att boka om och senarelägga framförallt bröllop. Ingen vet hur länge Corona kommer vara en fara för folksamlingar, även ombokning kan därför vara en chansning. Men med stor sannolikhet kommer livet återgå till ett mer normalt läge till hösten 2020. Vi kommer därför prioritera ombokningar av events som ligger nära i tiden, och acceptera ombokning till lediga helger senare under hösten 2020 samt tidigt 2021. Detta är i mån av plats, och vi kan inte ge några garantier. För att underlätta vid bröllopsmiddagen kan hyra av tält på Gula Paviljongens veranda vara ett sätt att öka avståndet mellan gäster, och möjligen separera riskgrupper från övriga gäster.

Vi kan idag inte göra ombokningar till helger under högsäsong 2021. Vi kan tyvärr inte återbetala förskott, utan endast försöka hitta andra datum. 

Reglerna för förskottsbetalning av bröllop (minimipriset 6 mån i förväg) har f.om. Maj 2020 ändrats så att vi under Corona pandemin ej kräver förskottsbetalning, utan endast bokningsavgift (8000 kr). Kontakta oss för exakta bokningsvilkor.

För er som planerar bröllop nästa år.

Redan bokade helger ligger fast. Har ni ännu inte bokat så fortsätter vår visningsverksamhet på söndagar, då Sverige troligen återgått till någon form av vardag tills nästa år. Vi kommer finnas kvar även 2021. Har ni redan betalat bokningsavgift, men inte önskar behålla er bokning, meddela gärna oss så fort som möjligt.